Macbook bị treo ở màn hình đăng nhập user khi khởi động | Tinh tế

Macbook bị treo ở màn hình đăng nhập user khi khởi động TruongLamSocial Bình luận: 1 Nhận thông báo Máy em khi update lên OS mới nhất thì cứ khởi động tới màn hình chọn user để đăng nhập vào là bị treo.
Có ai gặp trường hợp này rồi cho em xin giải pháp với ạ.
Cảm ơn mọi người.
1 thích Báo xấu vnn567 1 Bình luận vnn567ĐẠI BÀNG coi link để biết Cá nhân Hi bạn.

+ 219 + 87 + 80 + 78 ĐẠI BÀNG Đại_Ca_Quẳng 209 bài đăng + 75

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *