Chia sẻ vài thiết lập cuộc gọi cơ bản trên iPhone | Tinh tế

Chia sẻ vài thiết lập cuộc gọi cơ bản trên iPhone Bình luận: 41 Nhận thông báo 41 Bình luận 1 2 longbcCAO CẤP đăng nhập cúng aplle ID Trần Cúc PhươngĐẠI BÀNG Hết sức hữu dụng ý, mà lên bản 14 beta 6 hông thấy chuyển cuộc gọi@@ cacacaĐẠI BÀNG Mãi mới đưa cái cuộc gọi kiểu banner vào.
Ghét thế chứ lị.
younguanĐẠI BÀNG Sài iPhone lâu nhưng không biết vài thứ longthantp1ĐẠI BÀNG Cho mình hỏi, có cách nào gõ bàn phím T9 thành tên trong danh bạ (hồi trước dùng Samsung rất tiện, muốn gọi ”Em yêu” chỉ cần gõ ”36” là xong) và đặt 1 tab nào đó làm mặc định như Tab Bàn phím chẳng hạn.
Hoặc ứng dụng tương tự.
Xin cảm ơn TÍCH CỰC tại sao iphone có tiếng việt mà các bác cứ để mấy tấm hình tiếng anh thế mình không biết tiếng anh 1 2 Cá nhân Hi bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *